‘Vul onderwijs aan met maatschappelijke partners’

NJI | Een brede vorm van onderwijs, aangeboden samen met maatschappelijke partners die het als hun pedagogische opdracht zien om kinderen en jongeren gezond en kansrijk te laten opgroeien. Daarvoor pleiten Tom van Yperen en Bas Wijnen van het Nederlands Jeugdinstituut in een reactie op een oproep om in het onderwijs meer aandacht te besteden aan leefstijl en preventie.

‘De echte oplossing voor de stijgende zorgkosten vind je niet in de zorg maar in het onderwijs’, schreven 44 hoogleraren, bestuursvoorzitters en medici op 4 juli in een opiniestuk in het FD. ‘Dat klinkt veelbelovend maar wat weten we eigenlijk over de effectiviteit van preventie? En hoe zorgen we ervoor dat dit voorstel kans van slagen heeft?’, schrijven Van Yperen en Wijnen in hun reactie.

Integrale aanpak

Veel interventies gericht op bijvoorbeeld een gezonde leefstijl, democratisch burgerschap of leren omgaan met geld worden als onderwijsproject ingezet, aldus Van Yperen en Wijnen. Vaak zijn dat losse initiatieven, terwijl een effectieve aanpak zich niet beperkt tot één leefdomein maar verbindingen legt tussen onderwijs, thuis en vrije tijd. Als zo’n integrale aanpak ontbreekt, is effect minimaal en vaak van korte duur.