Stop de buitenlandse invloed op Nederlandse moskeeën

DE GROENE AMSTERDAMMER | De machteloosheid druipt af van het eindrapport van de parlementaire mini-enquête naar ongewenste beïnvloeding uit ‘onvrije landen’ van Nederlandse moskeeën. De geldstromen zijn onzichtbaar of verpakt in vage constructies via tussenpersonen of liefdadigheidsstichtingen met als ‘goed doel’ het heimelijk verspreiden van het salafistische gedachtegoed. Sommige stichtingen hebben banden met terroristische organisaties.

Maar de overheid heeft geen wettelijke middelen om de geldinjecties te controleren of op te treden achter de voordeur van gebedshuizen of religieuze scholen. Want Nederland kent vrijheid van godsdienst en onderwijs, scheiding van kerk en staat, en het ontvangen van financiering is legaal.