Stilte over hulp aan armste landen wekt woede Adviesraad

VOLKSKRANT | De uitblijvende hulp namens Nederland aan de armste landen vanwege de coronacrisis, wekt woede en verwondering bij de oppositie in Tweede Kamer en bij de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Voorzitter Jaap de Hoop Scheffer spreekt van ‘een kwalijke gang van zaken’.

De AIV bracht onlangs op verzoek van Kamer én kabinet onder grote haast een advies uit over de wereldwijde bestrijding van de gevolgen van de pandemie. De raad pleitte ervoor 1 miljard euro extra  (en dus niet uit het bestaande budget voor ontwikkelingssamenwerking) beschikbaar te stellen voor de armste landen. Behalve medemenselijkheid dwingt ook het welbegrepen eigenbelang tot actie, meent de AIV. ‘Het voorkomen van een instortend Afrika is een groot eigenbelang van Nederland, en van Europa’, zei De Hoop Scheffer bij de presentatie.

Minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking waarschuwde in april al voor ‘een stille ramp’ in Afrika als er geen extra inspanningen kwamen. Zij vond binnen haar eigen budget 100 miljoen om eerste noden te lenigen, maar na zeven weken heeft ze nog geen antwoord op het AIV-spoedadvies gegeven. In plaats daarvan kreeg de Kamer maandag een briefje dat het ‘niet haalbaar is gebleken’ op tijd voor het dinsdag geplande debat hierover te reageren.