Pleidooi voor meer pedagogisch perspectief vindt weerklank bij diverse politieke partijen

VERUS | In aanloop naar de verkiezingen pleiten de profielorganisaties voor ruimte voor scholen om vanuit hun diversiteit en eigenheid kwalitatief goed onderwijs te bieden. De profielorganisaties vinden die ruimte belangrijk, omdat juist op het gebied van onderwijsinhoud (waarmee de leerresultaten samenhangen) de laatste decennia sprake is van toenemende regulering vanuit de overheid door middel van kerndoelen, eindtermen, studieduur, zorgplichten en zelfs voorschriften over de inrichting van het onderwijs. Volgens de profielorganisaties is er een ander perspectief op onderwijs nodig, namelijk meer nadruk op de pedagogische opdracht van de school.