Raad van toezicht

De Raad van Toezicht van UnieNzv bestaat uit vijf leden

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor vijf jaar.

De voorzitter van onze Raad van Toezicht is de heer M.R.J. (Michel) Rog, lid Tweede Kamerfractie CDA, en daarvoor voorzitter van CNV Onderwijs.

“Kinderen, waar ook ter wereld, hebben recht op goed onderwijs. Voor hun eigen ontwikkeling, maar ook om later een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving waar zij deel van uitmaken. Als voorzitter van de Raad van Toezicht van UnieNzv wil ik er aan bijdragen dat kinderen in Nederland en in ontwikkeleingslanden het best mogelijke onderwijs krijgen!”

Overige leden van de Raad van Toezicht:

Drs. A. (Ad) Holster is lid van de Raad van Toezicht van UnieNzv vanaf 9 juni 2008. Hij werkte jarenlang als voorzitter van het College van Bestuur van C.S.G. De Goudse Waarden in Gouda. Daarnaast bekleedde hij veel bestuurlijke functies in onderwijs en sport en publiceerde o.a. een methode natuur- en sterrenkunde voor het VWO.

R.W. (Rob) van Tol is lid van de Raad van Toezicht van UnieNzv vanaf 2 februari 2009. Hij is als accountant werkzaam geweest bij KPMG en was senior partner bij Arthur Andersen. Daarnaast heeft hij bestuurlijke functies bekleed en heeft hij verschillende commissariaten gehad o.a. in de onroerend goedsector. Bij het Nivra heeft hij diverse functies vervuld. De heer Van Tol is voorzitter van de auditcommissie.

Drs. M.C. (Merlijn) Verstraeten is sinds 1 juli jl. lid van de Raad van Toezicht van UnieNzv. Zij is rector van Uniq, school voor voortgezet onderwijs in Utrecht. Daarvoor was ze jaren werkzaam als conrector van het Comenius College in Hilversum.

F.J.J.A. (Frank) Kat is regiodirecteur van Koninklijke Kentalis, onderwijs voor slechthorende, dove en doof/blinde kinderen/jongeren. Hij is tevens vice-president van DeafBlind International. Frank is lid van de Raad van Toezicht sinds 1 januari 2018.