Raad van toezicht

De Raad van Toezicht van UnieNzv bestaat uit vijf leden.
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor vijf jaar.

De voorzitter van onze Raad van Toezicht is de heer M.R.J. (Michel) Rog, Wethouder gemeente Haarlem, tot 2021 lid Tweede Kamerfractie CDA, en daarvoor voorzitter van CNV Onderwijs.

OVERIGE LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT:

Drs. A. (Ad) Holster is lid van de Raad van Toezicht van UnieNzv sinds 9 juni 2008. Hij werkte jarenlang als voorzitter van het College van Bestuur van C.S.G. De Goudse Waarden in Gouda. Daarnaast bekleedde hij veel bestuurlijke functies in onderwijs en sport en publiceerde o.a. een methode natuur- en sterrenkunde voor het VWO.

R.W. (Rob) van Tol is lid van de Raad van Toezicht van UnieNzv sinds 2 februari 2009. Hij was voormalig accountant en senior partner bij Arthur Andersen. Daarnaast heeft hij bestuurlijke functies bekleed en heeft hij verschillende commissariaten gehad o.a. in de onroerend goedsector. Bij het Nivra heeft hij diverse functies vervuld. De heer Van Tol is voorzitter van de auditcommissie.

Drs. M.C. (Merlijn) Verstraeten is lid van de Raad van Toezicht van UnieNzv sinds 1 juli 2017. Zij is rector van Uniq, school voor voortgezet onderwijs in Utrecht. Daarvoor was ze jaren werkzaam als conrector van het Comenius College in Hilversum.

F.J.J.A. (Frank) Kat is lid van de Raad van Toezicht van UnieNzv sinds 1 januari 2018. Hij is locatiedirecteur van Sint Lucas, vakschool van creatief talent, en tevens vice-president van DeafBlind International.

“Kinderen, waar ook ter wereld, hebben recht op goed onderwijs. Voor hun eigen ontwikkeling, maar ook om later een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving waar zij deel van uitmaken. Als voorzitter van de Raad van Toezicht van UnieNzv wil ik er aan bijdragen dat kinderen in Nederland en in ontwikkeleingslanden het best mogelijke onderwijs krijgen!”

- voorzitter M.R.J. (Michel) Rog