ANBI-informatie

Stichting UnieNzv

NaamStichting UnieNzv
Bezoekadres Berkenweg 11, 3818 LA Amersfoort
PostadresPostbus 1492, 3800 LA Amersfoort
Telefoon033-4606025
E-mailinfo@unienzv.nl
RISN812603345
DoelUnieNzv stimuleert de ontwikkeling van kinderen en jongeren in vertrouwen, perspectief en betrokkenheid door onderwijs en educatie.
BeleidUnieNzv investeert in een gemeenschappelijke bedrijfscultuur en identiteit, realiseert samenwerking op het gebied van productontwikkeling en marketing, en biedt ondersteuning vanuit een gemeenschappelijke bedrijfsvoering. Daarnaast investeert UnieNzv in initiatieven met en van derden voor zover die een bijdrage leveren aan de doelstelling.

Edukans zit, zoals veel ontwikkelingsorganisaties, in een fase van transitie. Edukans kon jarenlang putten uit de Medefinanciering door de Nederlandse Overheid. Deze financiering is sinds 2016 grotendeels afgelopen. Dit betekent dat de financiering van programma's en projecten op het gebied van onderwijs door Edukans met 40 procent is teruggelopen. In Nederland is Edukans weer voor een groot deel afhankelijk van eigen fondsenwerving. Edukans richt zich inmiddels ook op internationale donoren om zo de financiering van programma's op niveau te houden. Daarvoor zet Edukans in vijf landen eigen Edukanskantoren op. Edukans richt zich de komende jaren op vier thema's: onderwijs naar werk, gelijke kansen voor meisjes, kwaliteitsverbetering ‘basic education’, onderwijs in noodsituaties. Edukans betrekt de bestaande expertise in het Nederlandse onderwijs hierbij zoveel mogelijk, onder meer door exchange-programma’s als WorldTeacher.

Kwintessens richt zich op het maken van methodisch materiaal voor het basisonderwijs op twee thema's t.w. levensbeschouwelijke vorming (LEVO) en sociaal-emotioneel leren (SEL). Op het eerste thema is Kwintessens marktleider en wordt ingezet op klantbehoud. Op het tweede thema is Kwintessens vooral innovator, met name door introductie van de methode Kwink. Kwintessens zal zich de komende jaren inzetten om het belang van sociaal-emotioneel leren voor de kwaliteit van onderwijs te onderstrepen en te bevorderen.
BestuurDe Raad van Toezicht van UnieNzv bestaat uit vijf personen:

Voorzitter:
De heer M.R.J. Rog, wethouder Gemeente Haarlem

Leden:
De heer drs. D.A. Holster
De heer F.J.J.A. Kat, locatiedirecteur Sint Lucas
De heer R.W. van Tol
Mevrouw M.C. Verstraeten, rector Unic College

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks een vergoeding die binnen de daarvoor van toepassing zijnde normen blijft.
MedewerkersOp 1 januari 2021 zijn bij UnieNzv 58 medewerkers in dienst. Voor de salariëring van de medewerkers wordt de Rechtspositieregeling van de PKN gevolgd.

Gegevens ANBI

U kunt hier het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen downloaden.

standaardformulier publicatieplicht ANBI van UnieNZV 2021

 

Enkelvoudige balans en staat van baten en lasten

U kunt hier de jaarrekening over 2020 downloaden.

Jaarrekening 2020