Na jaren van verdeeldheid heeft Libië weer één regering

TROUW | Nu Libië een nieuwe interim-regering heeft, die het land naar verkiezingen moet loodsen, lijkt een verenigd Libië steeds dichterbij te komen.

Het was de eerste keer in zes jaar dat het complete Libische parlement weer bijeenkwam, woensdag in de havenstad Sirte. Met het uitbreken van de burgeroorlog in 2014 viel het parlement al snel uiteen in verschillende facties, net als de rest van het land. De gelegenheid voor de hereniging was dan ook een speciale: er werd gestemd over de nieuwe eenheidsregering van Libië.

Hoewel het parlement lange tijd niet bij elkaar was gekomen, waren ze eensgezind in hun stemming. Honderdtweeëndertig leden stemden voor de nieuwe interim-regering, twee stemden tegen. De nieuwe regering vervangt de twee verschillende regeringen die het land lange tijd verdeelden.