Nieuwe kernwaarden voor sterke profilering openbaar onderwijs – PO/VO

VOS/ABB  | Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs. Samen met de slogan en het boekje Openbare scholen – waar verhalen samenkomen versterken ze de identiteit van het openbaar onderwijs. VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs hebben alle informatie over de nieuwe kernwaarden gebundeld op de website www.openbaaronderwijs.nu. Daar staan ook tools, werkvormen en lesbrieven.

Met de nieuwe kernwaarden kunnen de openbare en algemeen toegankelijke scholen hun profilering versterken. Bovendien dragen de kernwaarden bij aan het vormgeven van goed burgerschapsonderwijs. Ze zijn voor openbare scholen als het ware een leidraad bij hun handelen.

Marco Frijlink, directeur van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO): ‘We merken soms dat er onduidelijkheid bestaat over wat een openbare school precies is. Dat die neutraal zou zijn of geen waarden zou hebben. Niets is minder waar! De nieuwe kernwaarden maken duidelijk dat het openbaar onderwijs een krachtige identiteit heeft. Openbare scholen zorgen ervoor dat echt álle kinderen welkom zijn en dat zij sámen leren, ook van hun verschillende achtergronden. De kernwaarden kunnen openbare scholen helpen bij het maken van keuzes. Soms worstelen ze bijvoorbeeld met het vieren van religieuze feesten, terwijl dat juist heel goed past bij de diversiteit van het openbaar onderwijs past en bij gelijkwaardigheid en wederzijds respect.’