Kenmerken

Maatschappelijk ondernemen

UnieNzv vormt een inspirerende en professionele omgeving voor maatschappelijk ondernemen ten dienste van onderwijs en educatie in Nederland en in ontwikkelingslanden. Via de werkmaatschappijen Kwintessens en Edukans, wordt een diversiteit aan activiteiten ontwikkeld, die in UnieNzv synergie en samenhang krijgt.

  • Edukans: specialist op het gebied van onderwijs in ontwikkelingslanden. Creëert draagvlak hiervoor via educatie en fondsenwerving.
  • Kwintessens: dienstverlener op het gebied van levensbeschouwelijk en sociaal-emotioneel educatief materiaal in het onderwijs en educatie.

UnieNzv laat zich in haar werk inspireren door de bijbel en de christelijk-sociale traditie en geeft op een open, pluriforme en geëngageerde wijze invulling aan de christelijke identiteit.