Doelgroepen

Kinderen en jongeren centraal

In de doelstelling van UnieNzv staan kinderen en jongeren centraal. Zij vormen de belangrijkste doelgroep, zowel in Nederland bij de kansarme groepen in het buitenland. Veelal wordt de doelgroep bereikt via een groot aantal intermediairs, die daarmee ook gerekend kunnen worden tot de doelgroep. UnieNzv richt zich op alle sectoren in het onderwijs, in het bijzonder op scholen in primair en voortgezet onderwijs en het opleidingsonderwijs. Via een gedifferentieerde marketing richt UnieNzv zich op scholen met een uiteenlopende signatuur (p.c., r.k., alg. bijz., openbaar). Binnen de sectoren kerk, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking richt UnieNzv zich ook op het netwerk van stakeholders. Dit betreft een diversiteit aan maatschappelijke organisaties in Nederland en partnerorganisaties in het buitenland. Ten slotte richt UnieNzv zich op particulieren, in het bijzonder de doelgroep (potentiƫle) donateurs. Hieronder vallen tevens ouders en opvoeders.

Bruggen bouwen

UnieNzv wil een brug slaan tussen leerlingen en scholen in Nederland en ontwikkelingslanden door hen met elkaar in contact te brengen en te komen tot uitwisseling van kennis en ervaringen over culturele verschillen en overeenkomsten. Het leren van elkaar vormt ook in Nederland een belangrijke doelstelling ondermeer door ontwikkeling van lesmateriaal over cultrele en levensbeschouwelijke diversiteit.