Missie

Het gaat om onderwijs en educatie…

In UnieNzv gaat het om de ontwikkeling van kinderen en jongeren door onderwijs en educatie. UnieNzv realiseert dit door de activiteiten van Edukans, Kwintessens via educatieve uitgaven, programma's en onderwijsprojecten in Nederland en in ontwikkelingslanden.

Edukans richt zich op het stimuleren en financieren van relevant onderwijs in ontwikkelingslanden voor kansarme groepen. Deze programma's worden mede mogelijk gemaakt door de verschillende sectoren van het Nederlandse onderwijs hierbij te betrekken, in uitwisselingsprogramma's en fondsenwerving.

Via Kwintessens wordt educatief materiaal ontwikkeld en uitgegeven met name voor het basisonderwijs. Kernthema's zijn daarbij sociaal-emotionele ontwikkeling, godsdienst- en levensbeschouwing, wereldgodsdiensten en burgerschap.

UnieNzv vormt ook een ontwikkelomgeving voor nieuwe initiatieven op het gebied van onderwijs en educatie, zo mogelijk in samenwerking met derden.

UnieNzv omvat:
Edukans – onderwijs en internationale samenwerking
Kwintessens – educatieve uitgaven, trainingen en projecten