‘Meer testen op scholen om R onder 1 te houden’

NOS | Om het aantal coronabesmettingen verder terug te dringen, zou er een andere aanpak moeten worden gekozen voor scholen. Kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning stelt in Nieuwsuur dat een deel van de besmettingen onder de radar plaatsvindt en dat daar de aanpak op moet worden aangepast.

Volgens haar stijgt het aandeel middelbare scholieren in het totale aantal besmettingen. “We hebben al veel maatregelen genomen buiten de scholen. Als we naar beneden willen met de cijfers, dan denk ik dat we ook naar de scholen moeten kijken.”

Bruijning noemt het zorgelijk dat het aandeel positief geteste scholieren nu boven het landelijk gemiddelde ligt. In het begin van het schooljaar liepen scholen achter. “Ze waren niet de aanjager van de besmettingen”, zegt Bruijning. “Maar we hebben toen op veel plekken maatregelen genomen om de R omlaag te krijgen, maar niets gedaan op scholen. Dan zie je op enig moment dat de scholen voorop gaan lopen.”