Maak werk van burgerschaps-onderwijs, vooral op het vmbo

SOCIALE VRAAGSTUKKEN |Door Laura MulderPaula Thijs Dat dertienjarigen niet veel belang hechten aan democratie is op zich niet opmerkelijk. Wat wel zorgen baart zijn de verschillen tussen opleidingsniveaus. Zo vertonen vmbo’ers veel minder politieke en democratische betrokkenheid dan vwo’ers. Versterking van burgerschapsonderwijs, vooral op het vmbo, kan deze ongelijkheid bijsturen.Recentelijk publiceerden wij een rapport over het democratisch burgerschap van meer dan 2500 tweedeklassers van het Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en Schoolloopbanen (ADKS). Op het eerste gezicht stemmen onze onderzoeksresultaten niet positief. Zo vindt de helft van de leerlingen in het tweede jaar van de middelbare school het belangrijk om in een democratie te leven, 15 procent geeft aan het niet belangrijk te vinden, en 35 procent heeft er geen mening over. Bovendien denkt 65 procent van de leerlingen dat zij in een democratie leven, 13 procent denkt van niet, en 22 procent weet het niet. Jongeren lopen daarmee ver achter op volwassenen: uit verschillende onderzoeken blijkt dat rond de negentig procent van de volwassen Nederlanders het belangrijk vindt om in een democratie te leven.