Hoe mensen zwerven door Levensbeschouwingsland

NieuwW!J | Cultureel antropoloog André Droogers over bekeerlingen, afvalligen, pelgrims en anderen.

Bekering op grote schaal vond en vindt plaats door het optreden van zendelingen en missionarissen. Voor een deel vloog die vorm van bekering mee op de vleugels van het machtige kolonialisme. Neveneffect: bekering verschafte toegang tot de westerse cultuur.

.Zulke bekeerlingen namen trouwens niet altijd radicaal afscheid van de voor-christelijke religie. Ooit deed ik onderzoek naar de invloed van missie en zending in een kleine Kongolese bevolkingsgroep, de Wagenia. Ze werden gekerstend, maar feitelijk was het christendom geafrikaniseerd. Na de bekering waren geloofsvoorstellingen en praktijken rond vooroudergeesten en toverij niet verdwenen.