Extra post-corona ondersteuning voor bijna 29.000 leerlingen

PO-RAAD | Ruim 1100 scholen in het primair onderwijs vroegen nog voor de zomervakantie subsidie aan om hun leerlingen extra ondersteuning te kunnen bieden vanwege door de coronacrisis opgelopen leer- en ontwikkelachterstanden. Dat betekent dat bijna 29.000 leerlingen de komende periode extra begeleid worden. De scholen zetten het toegekende geld in voor verschillende type programma’s.

Het kabinet stelt 244 miljoen euro beschikbaar om leerlingen en studenten die dat nodig hebben extra aandacht te geven na wekenlang thuisonderwijs. Scholen schatten zelf in hoeveel van hun leerlingen baat hebben bij zulke ondersteuning en hoe ze die vormgeven. Het geld komt in drie tijdvakken beschikbaar. OCW maakt vandaag bekend dat alle aanvragen in het eerste tijdvak zijn toegekend. Er is nu bijna €26 miljoen uitgekeerd aan scholen in het primair onderwijs. Zij bieden extra ondersteuning aan tussen 1 juli en 31 december 2020.