Docenten waarschuwen: kwaliteit van mbo en hoger onderwijs daalt

VOLKSKRANT | De onderwijskwaliteit in het mbo en hoger onderwijs is in coronatijd gedaald, oordelen docenten en managers in een enquête van vakbond AOb.

Op alle onderwijsniveaus maken vooral docenten zich zorgen over de gevolgen van de overgang naar afstandsonderwijs. Op mbo-instellingen en hogescholen geeft driekwart van de respondenten aan dat de kwaliteit van lesgeven gedaald is. Op universiteiten is dit 69 procent.

De meerderheid van de docenten stelt dat het ondoenlijk is onderwijs compleet te digitaliseren. Ook ervaren docenten een hogere werkdruk. 73 procent geeft aan meer in een werkweek te moeten doen dan voor de pandemie. Online vergaderen, zorgen over het leerproces van studenten en het gebrek aan scheiding tussen werk en privé worden hiervoor het meest als redenen opgegeven.

(…)

De enquête heeft 1.639 respondenten. 55 procent van hen is werkzaam op een mbo-instelling, 33 procent op het hbo en 13 procent op de universiteit. 68 procent van de geënquêteerden heeft een ‘onderwijsgevende functie’. De onderwijsvakbond telt ruim 83 duizend leden.