De Karipuna-indianen in de Amazone hebben weinig in handen om de afbraak van het regenwoud te stoppen

Aripa op het stuk ontbost land aan de grens van hun grondgebied (wel nog hun grondgebied) Hij heeft een geweer bij zich in het geval dat de ontbossers terug komen. De Kaipuna zijn een bedreigd volk in de Amazone in Brazilië, deelstaat Rondonia. Ze hadden ongeveer zo n 40 jaar geleden voor het eerst contact met de buitenwereld. Heel veel Karipunas gingen toen dood. Nu zijn er nog maar 58. Maar niet iedereen wil in het dorp blijven wonen. En deel van hun woont in de stad.

De beste hoeders van het woud, worden ze genoemd. Maar de Karipuna-indianen in de Amazone hebben weinig in handen om de afbraak van het regenwoud te stoppen. En daar is niet alleen de regering Bolsonaro schuldig aan. Ook Europa speelt een rol.   

VOLKSKRANT | Aripã Karipuna houdt zijn jachtgeweer stevig vast, sluit zijn ogen en luistert naar de geluiden in het bos. Half verschroeide boomstammen staan als skeletten om hem heen, aasgieren cirkelen boven de zwartgeblakerde palmbomen, de grond is bezaaid met as. Aripã hoort niets verdachts, maar is er toch niet gerust op. ‘Ze zullen terugkomen’, mompelt hij.

‘Ze’, dat zijn de mannen die illegaal het grondgebied van de Karipuna indianen zijn binnengedrongen om land vrij te maken voor veeteelt. Aripã bekijkt de smeulende resten van het aangestoken vuur. Er staan nog vrij veel bomen overeind. ‘De regen heeft ons gered’, aldus de man, die zo rond de 65 jaar oud denkt te zijn. ‘Maar ze zullen terugkomen om het karwei af te maken.’