Cordaid en ICCO Cooperation onderzoeken intensieve samenwerking

ICCO | De Nederlandse ontwikkelingsorganisaties Cordaid en ICCO Cooperation onderzoeken een mogelijke fusie. We zijn ervan overtuigd dat we door een bundeling van krachten de relevantie, impact en efficiëntie van ons werk kunnen vergroten. We gaan verder onder de naam Cordaid (of Cordaid International) en blijven waar nodig de merknaam ICCO gebruiken.

Cordaid en ICCO Cooperation vullen elkaar op veel gebieden goed aan en dat maakt een innige samenwerking aantrekkelijk. Beide organisaties hebben een vergelijkbare achtergrond. Cordaid is geworteld in de katholieke gemeenschap en ICCO Cooperation in de protestantse gemeenschap in Nederland; we delen een gezamenlijke identiteit.

We vinden elkaar in onze waarden en delen dezelfde visie op ontwikkeling, zoals het belang van systeemverandering en sociaal ondernemen. Daarnaast delen we expertise in thema’s en landen die elkaar goed aanvullen.

Samen kunnen Cordaid en ICCO Cooperation het hele spectrum bieden van humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking: van het werken aan weerbaarheid voor kwetsbare gemeenschappen, het versterken van de gezondheidszorg, voedsel en onderwijs, tot het ondersteunen van ondernemerschap en het creëren van economisch perspectief.