Home

Levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotioneel leren en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen zijn essentiële kenmerken van goed en inspirerend onderwijs en vormen belangrijke bouwstenen voor de pedagogische kwaliteit van de school. Deze vormingsgebieden dragen direct bij aan sociale cohesie, burgerschap en het zelfvertrouwen van leerlingen.

UnieNzv stelt zich ten doel deze vak- en vormingsgebieden te bevorderen, vooral door het investeren in educatief materiaal, het stimuleren van scholing en training en het agenderen van het belang van deze thema’s in maatschappelijk debat.

Een belangrijk deel van de activiteiten wordt ontwikkeld en uitgevoerd door Kwintessens.
UnieNzv richt zich op alle denominaties in het onderwijs.

www.kwintessens.nl

Tot 1 september 2021 maakte de Stichting Edukans deel uit van UnieNzv en is sindsdien verzelfstandigd.